Nieuwe vrijheid

Wacht niet op God of Allah. Vertrouw niet op Poetin of Trump. Luister niet naar betweters of regelneven. Maar maak zelf iets van je leven.

Nieuwe vrijheid

Wacht niet op God of Allah. Vertrouw niet op Poetin of Trump. Luister niet naar betweters of regelneven. Maar maak zelf iets van je leven.

Nieuwe Vrijheid
Gwendolyn’s nieuwste boek

Gwendolyn Rutten schrijft een boek met een heldere en optimistische toekomst. Daarin haar visie op drie belangrijke domeinen: vrijheid & emancipatie, vrijheid & veiligheid en vrijheid & vooruitgang.

We hebben het vandaag zo moeilijk met vrijheid dat we haast vergeten om vrij te zijn. We leggen anderen graag op hoe ze hun leven moeten leiden. Regels maken en betuttelen, de betweter uithangen. Politici doen dat vaak, maar ook vakbonden, journalisten en experten zijn er sterk in. Religieuze fanatici maken er zelfs hun handelsmerk van. Onze vrijheid wordt belaagd. Door het wereldbeeld van IS, het machtsvertoon van Poetin, het protectionisme van Trump, de natienostalgie en de gelijkheidsdictatuur, het economische of ecologische doemdenken.

Onvrijheid maakt de wereld niet beter, maar armer. Niet veiliger, maar gevaarlijker. Het antwoord op verandering is geen terugkeer naar oude recepten. Het antwoord is simpelweg vrijheid. We moeten haar heroveren. Nieuwe vrijheid voor een nieuwe tijd.

Gwendolyn Rutten is voorzitter van Open Vld en schepen in Aarschot. Daarvoor was ze kabinetschef van verscheidene ministers. Ze studeerde Rechten en Internationale Betrekkingen aan de KU Leuven. Nieuwe vrijheid is haar derde boek. Haar grootmoeder (92) was een molenaarsdochter en kon maar tot veertien jaar naar school. Haar dochter is veertien en wil later graag chirurg worden.

Deze Vlamingen vertellen wat vrijheid voor hén betekent.

Darya Safai (42)

Geboren in Iran, tandheelkundige, vrouwenactiviste

Darya: “Vrijheid is voor mij…
mijn mening kunnen uiten, een volwaardige burger kunnen zijn”

“Ik ben de Islamitische Republiek van Iran ontvlucht omdat het totalitaire religieuze regime mij beschouwde en behandelde als een tweederangsburger, zonder individuele en sociale vrijheden en het recht om te zeggen wat ik dacht. Als je zoals ik jarenlang onderdrukt bent omwille van je geslacht en in de gevangenis zat omdat je protesteerde tegen het bewind, besef je pas echt dat vrijheid het kostbaarste goed is. In België kan ik mezelf zijn, leven zoals ik wil, mij kleden zoals ik wil, met mijn losse haren in de wind lopen, mens zijn. En bovenal: ik kan zeggen en schrijven wat ik denk. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daar moeten we ons van bewust zijn. Daarom zal ik er altijd voor blijven strijden.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 166):

“Vrouwonvriendelijke praktijken, zogezegd in naam van de traditie, zijn een klap in het gezicht van al wie de voorbije decennia heeft gestreden voor meer vrijheid en emancipatie”.“Als we dat aanvaarden, betekent het dat we bereid zijn de klok terug te draaien. Dat we een compromis sluiten over de kernwaarden van onze samenleving, zoals de gelijkheid van man en vrouw, …”

Bart Blondel (34)

Bouwvakker

Bart: “Vrijheid is voor mij…
Kunnen werken in een markt waar de spelregels gevolgd worden en er geen sociale fraude is. En in een land waar de belastingen niet de spuigaten uitlopen. Zo kunnen mijn collega’s en ik werken binnen een eerlijk systeem en maximaal verdienen voor ons harde werk!”

“Door de vele regels en de hoge belastingen is het moeilijk concureren met het buitenland. Zeker als anderen de regels niet respecteren. Mijn collega’s en ik willen graag werken binnen een eerlijk systeem en maximaal verdienen voor ons harde werk! Gerichte controles en dezelfde afspraken in heel Europa kunnen daarbij helpen.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 66 en 98)

“In een economie heb je altijd winnaars en verliezers. Het
is een voortdurend proces van concurreren, hernieuwen en veranderen. Er is geen enkele ondernemer die dat niet weet of die dat erg vindt. Wat wél erg is, is de vaststelling dat je niet met gelijke wapens kan strijden en dat er wordt valsgespeeld. Dan werkt de markt niet meer en kan je onmogelijk nog vooruitgaan. We hebben dus meer echte vrije markt nodig en daarom is de strijd tegen fiscale en sociale fraude zo belangrijk.”

“We willen niet langer een loutere taxshift, maar een heuse taxcut. Want rechtvaardige belastingen zijn lagere belastingen.”

Ania Van Wonterghem (44)

Zorgkundige

Ania: “Vrijheid is voor mij…
Zelf mijn werkuren bepalen, afgestemd op de zorg. Dan kan ik beter helpen.”

“Steeds meer mensen doen beroep op thuiszorg. Als zorgkundige kan ik niet zo flexibel zijn als ik zou willen, er is een strak dienstrooster met een werkschema in vaste blokken. Goede zorg en strakke regels gaan helaas niet altijd samen. Als ik mijn werkuren nog meer zou kunnen afstemmen op de zorg, dan kan ik bij de mensen zijn als ze me het meest nodig hebben. Zij zouden de best mogelijke zorg krijgen en ik zou nog meer voldoening hebben van mijn werk.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 36)

“We willen dat mensen hun leven in eigen hand houden. Langer thuis kunnen blijven, kunnen deelnemen aan de samenleving en uitstekende, menselijke zorg krijgen. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit en organisatietalent van iedereen. Patiënten en zorgverstrekkers begrijpen dat heel goed. Maar vakbonden staan op de rem. Zij denken in vaste werkuren, met weekdagen en weekends. Maar mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, hebben geen boodschap aan die prikklokmentaliteit.”

Angeline Van Brussel (92) en Juliette Geurts Rutten (13)

Oma en dochter van Gwendolyn Rutten

Angeline: “Vrijheid is voor mij…
content zijn over de toekomst die ons Juliette voor zich heeft”

“Ik ben echt geboren in een andere tijd. Ik ben maar tot mijn 14 jaar naar school geweest. Want ik was een meisje. Ik was al 24 toen ik voor het eerst mocht gaan stemmen. Want ik was een vrouw. Vandaag is mijn kleindochter Gwendolyn voorzitter van Open Vld. En Juliette, mijn achterkleindochter, wil dokter worden. Zij kan straks zélf kiezen wat ze zal studeren. Dat maakt mij zielsgelukkig.”

Meer lezen in het boek ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 207):

“Als we onze vrijheid heroveren, lacht de toekomst ons toe. Dan kunnen we in vrede leven en vooruitgaan. Voor mijn oma van 92 was dat het verhaal van haar leven. En ik wil dat het voor alle kinderen en kleinkinderen in ons land alleen nog beter wordt. Kies daarom in elke nieuwe tijd voor nieuwe vrijheid.”

Murat Yurtay (41)

Zelfstandig ondernemer met koffie- en broodjeszaak

Murat: “Vrijheid is voor mij…
Een eigen zaak, met minder belastingen.”

“Tien jaar geleden ben ik zelfstandige geworden. Ik wou meer voldoening en meer vrijheid in mijn job. Ik had eerst een groentewinkel en nu een koffie- en broodjeszaak. Ik schrik toch van de belastingen en sociale bijdragen die ik moet betalen. Voor mezelf, maar ook voor mijn personeel. Mijn zus heeft een tijd voor mij gewerkt. Ze verdiende geen duizend euro, maar ik betaalde voor haar wél het dubbele! Minder belastingen zou mij nog meer goesting geven.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 55)

“Ik pleit voor goesting. Voor het eenvoudige, menselijke principe dat wie zijn best doet, vooruit mag gaan en de vruchten van zijn eigen inspanning mag plukken.”

“Ik wil leven in een samenleving waar iedereen een kans krijgt en op basis van inzet, talenten werkkracht zelf zijn of haar leven leidt en het recht heeft om vooruit te gaan. Wie risico neemt of een bijzonder talent heeft en dat gebruikt, mag ook meer verdienen. Mensen zijn niet gelijk en dat is maar goed ook. We verschillen en maken allemaal eigen keuzes.”

Filip Moons (26)

Leeraar wiskunde

Filip: “Vrijheid is voor mij…
Met jongeren dialogeren over godsdienst.”

“Ik ben een jonge leerkracht wiskunde in een multiculturele school. Jammer dat levensbeschouwelijke achtergronden van leerlingen worden weggemoffeld in aparte lesuren en we zo vooral de verschillen benadrukken. Zouden we niet beter een vak inrichten waar leerlingen in dialoog gaan over elkaars geloof?”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 206-207)

“Het wordt hoog tijd om alle kinderen in één klaslokaal lessen ‘LEF’ te geven: levensbeschouwing, ethiek, filosofie en burgerschap. Waarbij ze met zijn allen niet alleen leren over Mozes, Jezus en Mohammed, maar ook over Plato, Epicurus, Erasmus, Descartes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Bayle, Kant, Mill en Popper.”

“En er moet nog iets veranderen. Het kan niet langer zijn dat scholieren de evolutietheorie van Darwin weigeren te aanhoren, dat leraars ervoor terugdeinzen om nog les te geven over de Holocaust of schrik hebben om te spreken over homoseksualiteit. Dan draaien we de klok terug en dat is simpelweg onaanvaardbaar.”

Roger Milis (70)

Gepensioneerd ambtenaar

Roger: “Vrijheid is voor mij…
Werken na mijn pensioen en er ook iets van overhouden.”

“Ik ben al een tijdje met pensioen, maar sinds vorig jaar sta ik elke week een halve dag aan de afwas en het koffieapparaat in de zaak van mijn dochter en schoonzoon. Ik doe het vooral om hen te helpen, meer dan voor het extra geld. Maar toch schrik ik ervan hoe weinig ik zal overhouden. Bruto heb ik 200 euro per maand en er gaat sowieso de helft vanaf. En dan moet ik nog belastingen bijbetalen.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (Blz. 44)

“Na jaren strijd kunnen gepensioneerden eindelijk vrij bijverdienen na hun pensioen. Vroeger was dat verboden of kregen ze boetes als ze te veel verdienden. Vandaag kan het wel, maar er kan te weinig flexibel gewerkt worden en de belastingen zijn ook veel te hoog.”

Harry Vindevogel (59)

Generaal-majoor buiten dienst

Harry: “Vrijheid is voor mij…
net als vrede en veiligheid, een opdracht waar je aan werkt.”

“Samen en solidair met anderen. Niet enkel als individu, maar ook als land in Europa. En daar blijf je aan werken, elke dag opnieuw. We waren de laatste decennia gewoon geraakt aan een situatie waarin vrede, veiligheid en vrijheid voor altijd verworven leken. Dat is vandaag niet langer zeker. En dus zijn we de laatste maanden collectief wakker geschud… . Vrede, veiligheid en vrijheid, komen er niet langer vanzelf. We moeten eraan werken. Vrijheid is niet alleen een recht, het is ook een opdracht.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 109 en 114)

“Wie een paar jaar geleden bij de herdenkingen van honderd jaar Groote Oorlog zei dat de Europese vrijheid en veiligheid snel opnieuw in gevaar zouden komen, werd meewarig bekeken. Vandaag is het helaas realiteit.”

“Ons land moet een duidelijk militair verhaal hebben. De focus moet niet zozeer liggen op hoeveel we uitgeven, maar vooral op wat we doen en welke resultaten we boeken. Ons leger moet moderniseren, nog efficiënter werken en gericht zijn op Europese samenwerking.”

Kenny (22) en Jasper (22)

Jong en verliefd

Kenny: “Vrijheid is voor mij…
samen kunnen zijn met wie ik wil.”

“Ik kan me niet inbeelden dat ik in de gevangenis zou kunnen vliegen alleen omdat ik m’n vriend graag zie. Hier doen wij dus onze goesting. Zelfs als we ooit willen trouwen of denken aan een gezin, kan dat. Die vrijheid betekent voor mij enorm veel.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 162 – 164)

“Samenwonen is vandaag vanzelfsprekend. Tot 1999 bestond er niet eens een wettelijk kader voor (…). Nauwelijks veertien jaar geleden werd onder impuls van de liberalen het homohuwelijk ingevoerd. Vandaag leven al meer dan 17.000 holebi’s gehuwd samen.”

“Vlamingen genieten van een ontzettend grote vrijheid en dit ondanks de koppige tegenstand van kerkelijke en conservatieve structuren en instellingen. Dankzij de sterke liberale overtuiging van volksvertegenwoordiger Lucienne Herman- Michielsens is abortus wettelijk geregeld. Dankzij de regering- Verhofstadt I hoeven ongeneeslijk zieke mensen niet ondraaglijk te lijden.”

“Ik noem dit onverbloemd vooruitgang. Onze beschaving, onze manier van leven gebaseerd op zelfontplooiing van het vrije individu, is zonder enige twijfel superieur aan alle andere ter wereld.”

Deze Vlamingen vertellen wat vrijheid voor hén betekent.

Darya Safai (42)

Geboren in Iran, tandheelkundige, vrouwenactiviste

Darya: “Vrijheid is voor mij…
mijn mening kunnen uiten, een volwaardige burger kunnen zijn”

“Ik ben de Islamitische Republiek van Iran ontvlucht omdat het totalitaire religieuze regime mij beschouwde en behandelde als een tweederangsburger, zonder individuele en sociale vrijheden en het recht om te zeggen wat ik dacht. Als je zoals ik jarenlang onderdrukt bent omwille van je geslacht en in de gevangenis zat omdat je protesteerde tegen het bewind, besef je pas echt dat vrijheid het kostbaarste goed is. In België kan ik mezelf zijn, leven zoals ik wil, mij kleden zoals ik wil, met mijn losse haren in de wind lopen, mens zijn. En bovenal: ik kan zeggen en schrijven wat ik denk. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en daar moeten we ons van bewust zijn. Daarom zal ik er altijd voor blijven strijden.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 166):

“Vrouwonvriendelijke praktijken, zogezegd in naam van de traditie, zijn een klap in het gezicht van al wie de voorbije decennia heeft gestreden voor meer vrijheid en emancipatie”.“Als we dat aanvaarden, betekent het dat we bereid zijn de klok terug te draaien. Dat we een compromis sluiten over de kernwaarden van onze samenleving, zoals de gelijkheid van man en vrouw, …”

Bart Blondel (34)

Bouwvakker

Bart: “Vrijheid is voor mij…
Kunnen werken in een markt waar de spelregels gevolgd worden en er geen sociale fraude is. En in een land waar de belastingen niet de spuigaten uitlopen. Zo kunnen mijn collega’s en ik werken binnen een eerlijk systeem en maximaal verdienen voor ons harde werk!”

“Door de vele regels en de hoge belastingen is het moeilijk concureren met het buitenland. Zeker als anderen de regels niet respecteren. Mijn collega’s en ik willen graag werken binnen een eerlijk systeem en maximaal verdienen voor ons harde werk! Gerichte controles en dezelfde afspraken in heel Europa kunnen daarbij helpen.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 66 en 98)

“In een economie heb je altijd winnaars en verliezers. Het
is een voortdurend proces van concurreren, hernieuwen en veranderen. Er is geen enkele ondernemer die dat niet weet of die dat erg vindt. Wat wél erg is, is de vaststelling dat je niet met gelijke wapens kan strijden en dat er wordt valsgespeeld. Dan werkt de markt niet meer en kan je onmogelijk nog vooruitgaan. We hebben dus meer echte vrije markt nodig en daarom is de strijd tegen fiscale en sociale fraude zo belangrijk.”

“We willen niet langer een loutere taxshift, maar een heuse taxcut. Want rechtvaardige belastingen zijn lagere belastingen.”

Ania Van Wonterghem (44)

Zorgkundige

Ania: “Vrijheid is voor mij…
Zelf mijn werkuren bepalen, afgestemd op de zorg. Dan kan ik beter helpen.”

“Steeds meer mensen doen beroep op thuiszorg. Als zorgkundige kan ik niet zo flexibel zijn als ik zou willen, er is een strak dienstrooster met een werkschema in vaste blokken. Goede zorg en strakke regels gaan helaas niet altijd samen. Als ik mijn werkuren nog meer zou kunnen afstemmen op de zorg, dan kan ik bij de mensen zijn als ze me het meest nodig hebben. Zij zouden de best mogelijke zorg krijgen en ik zou nog meer voldoening hebben van mijn werk.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 36)

“We willen dat mensen hun leven in eigen hand houden. Langer thuis kunnen blijven, kunnen deelnemen aan de samenleving en uitstekende, menselijke zorg krijgen. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit en organisatietalent van iedereen. Patiënten en zorgverstrekkers begrijpen dat heel goed. Maar vakbonden staan op de rem. Zij denken in vaste werkuren, met weekdagen en weekends. Maar mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben, hebben geen boodschap aan die prikklokmentaliteit.”

Angeline Van Brussel (92) en Juliette Geurts Rutten (13)

Oma en dochter van Gwendolyn Rutten

Angeline: “Vrijheid is voor mij…
content zijn over de toekomst die ons Juliette voor zich heeft”

“Ik ben echt geboren in een andere tijd. Ik ben maar tot mijn 14 jaar naar school geweest. Want ik was een meisje. Ik was al 24 toen ik voor het eerst mocht gaan stemmen. Want ik was een vrouw. Vandaag is mijn kleindochter Gwendolyn voorzitter van Open Vld. En Juliette, mijn achterkleindochter, wil dokter worden. Zij kan straks zélf kiezen wat ze zal studeren. Dat maakt mij zielsgelukkig.”

Meer lezen in het boek ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 207):

“Als we onze vrijheid heroveren, lacht de toekomst ons toe. Dan kunnen we in vrede leven en vooruitgaan. Voor mijn oma van 92 was dat het verhaal van haar leven. En ik wil dat het voor alle kinderen en kleinkinderen in ons land alleen nog beter wordt. Kies daarom in elke nieuwe tijd voor nieuwe vrijheid.”

Murat Yurtay (41)

Zelfstandig ondernemer met koffie- en broodjeszaak

Murat: “Vrijheid is voor mij…
Een eigen zaak, met minder belastingen.”

“Tien jaar geleden ben ik zelfstandige geworden. Ik wou meer voldoening en meer vrijheid in mijn job. Ik had eerst een groentewinkel en nu een koffie- en broodjeszaak. Ik schrik toch van de belastingen en sociale bijdragen die ik moet betalen. Voor mezelf, maar ook voor mijn personeel. Mijn zus heeft een tijd voor mij gewerkt. Ze verdiende geen duizend euro, maar ik betaalde voor haar wél het dubbele! Minder belastingen zou mij nog meer goesting geven.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 55)

“Ik pleit voor goesting. Voor het eenvoudige, menselijke principe dat wie zijn best doet, vooruit mag gaan en de vruchten van zijn eigen inspanning mag plukken.”

“Ik wil leven in een samenleving waar iedereen een kans krijgt en op basis van inzet, talenten werkkracht zelf zijn of haar leven leidt en het recht heeft om vooruit te gaan. Wie risico neemt of een bijzonder talent heeft en dat gebruikt, mag ook meer verdienen. Mensen zijn niet gelijk en dat is maar goed ook. We verschillen en maken allemaal eigen keuzes.”

Filip Moons (26)

Leraar wiskunde

Filip: “Vrijheid is voor mij…
Met jongeren dialogeren over godsdienst.”

“Ik ben een jonge leerkracht wiskunde in een multiculturele school. Jammer dat levensbeschouwelijke achtergronden van leerlingen worden weggemoffeld in aparte lesuren en we zo vooral de verschillen benadrukken. Zouden we niet beter een vak inrichten waar leerlingen in dialoog gaan over elkaars geloof?”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 206-207)

“Het wordt hoog tijd om alle kinderen in één klaslokaal lessen ‘LEF’ te geven: levensbeschouwing, ethiek, filosofie en burgerschap. Waarbij ze met zijn allen niet alleen leren over Mozes, Jezus en Mohammed, maar ook over Plato, Epicurus, Erasmus, Descartes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Bayle, Kant, Mill en Popper.”

“En er moet nog iets veranderen. Het kan niet langer zijn dat scholieren de evolutietheorie van Darwin weigeren te aanhoren, dat leraars ervoor terugdeinzen om nog les te geven over de Holocaust of schrik hebben om te spreken over homoseksualiteit. Dan draaien we de klok terug en dat is simpelweg onaanvaardbaar.”

Roger Milis (70)

Gepensioneerd ambtenaar

Roger: “Vrijheid is voor mij…
Werken na mijn pensioen en er ook iets van overhouden.”

“Ik ben al een tijdje met pensioen, maar sinds vorig jaar sta ik elke week een halve dag aan de afwas en het koffieapparaat in de zaak van mijn dochter en schoonzoon. Ik doe het vooral om hen te helpen, meer dan voor het extra geld. Maar toch schrik ik ervan hoe weinig ik zal overhouden. Bruto heb ik 200 euro per maand en er gaat sowieso de helft vanaf. En dan moet ik nog belastingen bijbetalen.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (Blz. 44)

“Na jaren strijd kunnen gepensioneerden eindelijk vrij bijverdienen na hun pensioen. Vroeger was dat verboden of kregen ze boetes als ze te veel verdienden. Vandaag kan het wel, maar er kan te weinig flexibel gewerkt worden en de belastingen zijn ook veel te hoog.”

Harry Vindevogel (59)

Generaal-majoor buiten dienst

Harry: “Vrijheid is voor mij…
net als vrede en veiligheid, een opdracht waar je aan werkt.”

“Samen en solidair met anderen. Niet enkel als individu, maar ook als land in Europa. En daar blijf je aan werken, elke dag opnieuw. We waren de laatste decennia gewoon geraakt aan een situatie waarin vrede, veiligheid en vrijheid voor altijd verworven leken. Dat is vandaag niet langer zeker. En dus zijn we de laatste maanden collectief wakker geschud… . Vrede, veiligheid en vrijheid, komen er niet langer vanzelf. We moeten eraan werken. Vrijheid is niet alleen een recht, het is ook een opdracht.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 109 en 114)

“Wie een paar jaar geleden bij de herdenkingen van honderd jaar Groote Oorlog zei dat de Europese vrijheid en veiligheid snel opnieuw in gevaar zouden komen, werd meewarig bekeken. Vandaag is het helaas realiteit.”

“Ons land moet een duidelijk militair verhaal hebben. De focus moet niet zozeer liggen op hoeveel we uitgeven, maar vooral op wat we doen en welke resultaten we boeken. Ons leger moet moderniseren, nog efficiënter werken en gericht zijn op Europese samenwerking.”

Kenny (22) en Jasper (22)

Jong en verliefd

Kenny: “Vrijheid is voor mij…
samen kunnen zijn met wie ik wil.”

“Ik kan me niet inbeelden dat ik in de gevangenis zou kunnen vliegen alleen omdat ik m’n vriend graag zie. Hier doen wij dus onze goesting. Zelfs als we ooit willen trouwen of denken aan een gezin, kan dat. Die vrijheid betekent voor mij enorm veel.”

Gwendolyn Rutten in ‘Nieuwe Vrijheid’ (blz. 162 – 164)

“Samenwonen is vandaag vanzelfsprekend. Tot 1999 bestond er niet eens een wettelijk kader voor (…). Nauwelijks veertien jaar geleden werd onder impuls van de liberalen het homohuwelijk ingevoerd. Vandaag leven al meer dan 17.000 holebi’s gehuwd samen.”

“Vlamingen genieten van een ontzettend grote vrijheid en dit ondanks de koppige tegenstand van kerkelijke en conservatieve structuren en instellingen. Dankzij de sterke liberale overtuiging van volksvertegenwoordiger Lucienne Herman- Michielsens is abortus wettelijk geregeld. Dankzij de regering- Verhofstadt I hoeven ongeneeslijk zieke mensen niet ondraaglijk te lijden.”

“Ik noem dit onverbloemd vooruitgang. Onze beschaving, onze manier van leven gebaseerd op zelfontplooiing van het vrije individu, is zonder enige twijfel superieur aan alle andere ter wereld.”

Koop het boek

U kan het boek online aankopen via www.polis.be en in verschillende boekhandels.

€19,99

Koop het boek

U kan het boek online aankopen via www.polis.be en in verschillende boekhandels.

€19,99

En wat betekent vrijheid voor u?

Denk er over na en laat het ons weten.

Jouw verhaal over vrijheid is belangrijk.

Het is jouw leven. En jouw vrijheid.

Ik ben benieuwd en zal zeker reageren.

En wie weet nodig ik je uit op mijn ronde, voor een hap en een goed glas!

Gwendolyn Rutten

1
Previous
Next